Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice

Szanowni Państwo,w związku z pracami nad tworzeniem “Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego nadrzędnym celem jest zebranie informacji dotyczących kluczowych działań i inicjatyw służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Gminy oraz poprawie warunków życia jej mieszkańców. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu tylko 10-15 minut.

Aktualności

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Zobacz wszystkie Artykuły