WAŻNA INFORMACJA ROLNIKU!

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Jeśli w ciągu ostatnich 3 lat otrzymałeś decyzje przyznająca odszkodowanie Twoje roszczenie na 90% zostało zaniżone. Bezpłatnie przeliczymy je na nowo a Ty możesz otrzymać dodatkowe pieniądze.

(więcej…)

Pomocna Dłoń

Pomocna Dłoń to ogólnopolski projekt współtworzony z wolontariuszami firmy State Street. Jest on rozszerzeniem projektu Barriers Breaking Opportunity, realizowanego w 2020 roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Małopolski. Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z  mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich.

(więcej…)

OCHRONA POWIETRZA W GMINIE DOMANIEWICE POPRZEZ MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Mieszkańcy Gminy Domaniewice Gmina Domaniewice planuje złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, piece na biomasę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

(więcej…)

Właściwa segregacja odpadów

Większość odpadów wykonana jest z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Segregując odpady, nadajemy im nowe życie – przestają
być odpadem, a stają się cennym surowcem. Wprowadzone niedawno w całym kraju zmiany w zakresie Jednolitego Systemu Segregowania
Odpadów dały odpowiedź na pytanie: jak segregować odpady? Mamy więc wytyczne, pozostaje nam działanie i edukacja społeczeństwa w
zakresie prawidłowej segregacji odpadów.
Zacznijmy od siebie

(więcej…)

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców. Jednocześnie młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i wygrać atrakcyjne nagrody.

(więcej…)