Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach

Gmina Domaniewice otrzymała 581 587,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach”. Inwestycja obejmowała kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki został częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców wsi Sapy. Inwestycja została zrealizowana w okresie: lipiec 2020 r.- maj 2021 r.

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Opiekuna Klubu Dziecięcego – 2 etaty Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” nr RPLD.10.01.00-10-B011/20 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

(więcej…)

Szczepienia w Rozprzy 19.06.2021r.

Mieszkańcy Gminy Domaniewice,
Wydział Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuję, że 19 czerwca br. na terenie gminy Rozprza w
powiecie piotrkowskim Wojewoda Łódzki we współpracy z władzami lokalnymi zaprasza na szczepienia preparatem firmy J&J wszystkich zainteresowanych osób.

Konkurs plastyczny

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs plastyczny na plakat promujący Szczepienia przeciwko COVID-19. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej w Domaniewicach oraz Szkoły Podstawowej w Skaratkach Temat pracy: Domaniewice – Szczepimy się! Termin składania prac: 21 czerwca 2021r.

(więcej…)

Informacja dotycząca szczepień

Jeśli możesz, już dzisiaj zarejestruj się na szczepienie: zadzwoń na infolinię 989, skorzystaj z e-Rejestracji lub umów się bezpośrednio w punkcie szczepień. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimysie. Jeżeli masz problem z dotarciem do punktu szczepień zadzwoń pod nr tel. 733322382.