Gmina Domaniewice chętnie sięga po środki z Unii Europejskiej oraz pomocowe środki krajowe. Zrealizowano 29 projektów unijnych, które w sposób znaczący przyczyniły się do polepszenia warunków życia mieszkańców gminy. Z roku na rok rozwijają się i pięknieją nasze miejscowości, przybywa asfaltowych dróg, ulic i chodników. Rozbudowano i wyremontowano świetlice wiejskie w Strzebieszewie, Stroniewicach i Lisiewicach Dużych oraz zagospodarowano tereny wokół nich. Rozbudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w Domaniewicach, wykonano boiska i place zabaw w Skaratkach i Reczycach. Rewitalizacja centrum Domaniewic — to nowe chodniki, parkingi, place, tereny zielone, automatyczne nawadnianie boiska, monitoring obiektów, remont Gminnego Ośrodka Kultury.

flag-1198978_640

Najważniejsze z nich to projekty zrealizowane z programów: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

  • Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Domaniewicach
  • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzebieszew
  • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogóżno i Krępa gmina Domaniewice
  • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa
  • Kompleks sportowo rekreacyjny w Domaniewicach
  • Świetlica wiejska w Strzebieszewie