Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99-434 Domaniewice

tel. 46 830 17 60
Fax: 46 830 17 61
ug@domaniewice.pl

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020

(dotyczy dochodów z tytułu  podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych i dochodów różnych)

 

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta  50 9288 1037 1982 2578 2000 0070

(dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami)

 

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta  21 9288 1037 1982 2578 2000 0010

(dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji, udziałów gminy w podatku dochodowym)