Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” działa w Gminnym Ośrodku Kultury już od ponad 25 lat . Prowadzi zajęcia w trzech grupach: dziecięcej, przygotowawczej i kadrowej. Obecnie liczy 80 tancerzy.

Zespół „Kalina” ma w swoim repertuarze tańce narodowe i regionalne z okolic Rozbarku, Łowicza, Lublina, Rzeszowa, Podegrodzia i Tatr. Tancerze utworzyli również formację “Osiem”, która tańczy tańce towarzyskie i latyno-amerykańskie.

Kalina corocznie bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach folklorystycznych na terenie kraju zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Obok udziału w występach i koncertach, członkowie zespołu wyjeżdżają także na warsztaty taneczne w różne miejsca Polski, podczas których nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale również poznają piękno naszego kraju. W 2009 roku zespół otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę “Zasłużony dla kultury polskiej” za całokształt działalności.

Zajęcia zespołu odbywają się we wtorki i piątki od godziny 17.00 do 21.00
17.00 do 18.00 grupa dziecięca
18.00 do 21.00 grupa przygotowawcza i grupa kadrowa

Zespół Pieśni i Tańca Kalina