Na terenie Gminy Domaniewice działa wiele Organizacji Społecznych. Do najważniejszych należą:

  1. Ochotnicze Straże Pożarne w: Domaniewicach, Krępie, Skaratkach, Reczycach, Rogóźnie, Sapach, Stroniewicach, Srzebieszewie
  2. Grupa AA dla osób uzależnionych od alkoholu – “Przeminęło w wiatrem” utworzona w 1999r. z siedzibą w GOK Domaniewice
  3. Grupa dla osób współuzależnionych Al-anon “Przebaczenie” utworzona w 2003r. z siedzibą w GOK Domaniewice
  4. Młodzieżowy Klub Abstynencki “Exodus” działający przy Parafii pw. Św. Bartłomieja w Domaniewicach
  5. Koła Gospodyń Wiejskich