W gminie Domaniewice funkcjonują trzy placówki oświatowe:

  1. Publiczne Przedszkole w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach
  3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach.

Wg stanu na 31 marca 2019 roku:

W Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach do 18 oddziałów uczęszczało 368 uczniów, w tym do 2 oddziałów „0” – 30 uczniów.

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach do 7 oddziałów uczęszczało 118 uczniów, w tym do 1 oddziału „0” – 16 uczniów.

szkola_02

Wszystkie placówki oświatowe są wyposażone w infrastrukturę sportową i rekreacyjną (sale gimnastyczne, boiska, place zabaw) oraz dobre zaplecze dydaktyczne, w tym pracownie przedmiotowe. Przy SP w Domaniewicach działa stołówka zapewniająca ciepły posiłek dla wszystkich uczniów. Uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych, osiągają również wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

Szkoła Podstawowa w Skaratkach

Przedszkole w Domaniewicach