Rolnictwo:

   – ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów:

   – ulga inwestycyjna w podatku rolnym:

   – Podatek leśny od osób fizycznych:

   – Podatek leśny od osób prawnych:

   – Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych:

   – Podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

 – Podatek rolny od osób fizycznych:

 – Podatek rolny od osób prawnych:

 

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste:

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Zagospodarowane przestrzenne:

 

Inne:

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 1. świadczenia wychowawczego (500+)
 2. świadczeń rodzinnych:
 • • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • • świadczenia rodzicielskiego
 • • zasiłku pielęgnacyjnego
 • • świadczenia pielęgnacyjnego
 • • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 1. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. świadczenia dobry start (300+)
 3. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program “Za Życiem”

Można pobrać ze strony internetowej.

Szczegółowych informacji dotyczących świadczeń i zasiłków można uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach pod adresem: www.domaniewice.naszops.pl