Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje w sprawie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu uprzejmie informuje, że w dniu 25.10 br. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (GE) 2023/2421 z dnia 24 października 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym, w woj. Łódzkim, w powiecie łowickim gmina Łyszkowice została przeniesiona do obszaru nieobjętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF tzw. obszaru wolnego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obszar objęty ograniczeniami I w powiecie łowickim, stanowi obecnie obszar gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów.

Załącznik:

Pismo PIWct.z. 5301.ASP. 1.38.3.2023.pdf

Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior” podpisało umowę – kwota 30 000 zł.

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior” podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji ,,Zakup wyposażenia umożliwiającego zagospodarowanie placu przy GOK w Domaniewicach pełniącego funkcje rekreacyjne”.

Przyznane środki finansowe dla Stowarzyszenia na realizację tej operacji to kwota 30 000,00 zł.

To już kolejny projekt, na który Nasi Seniorzy pozyskali środki finansowe.

Dziękuję za zaangażowanie w działania dla Społeczności lokalnej.  

Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski

Wyniki głosowań w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wyników głosowań w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

Protokoły obwodowe

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obwodowe/wyszukiwarka?obszar=100504

 

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/100504

 

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/100504

 

Dzień Nauczyciela

W sobotę 14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela,

a właściwie Święto Edukacji Narodowej.

Z tej okazji składam wszystkim wychowawcom i nauczycielom

życzenia nie tylko siły i wytrwałości w codziennej pracy,

ale też wielu chwil pełnych radości i spokoju

oraz motywacji do dalszego rozwoju.

Niech wykonywany przez Państwa zawód

będzie dawał poczucie spełnienia

i inspirował do podejmowania kolejnych

ambitnych wyzwań edukacyjnych.

Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski

Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, gmina Domaniewice”.

Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów oraz oznakowanie drogi.

Wartość dofinansowania: 382 428,00 zł

Całkowita wartość zadania: 695.325,15 zł

Informacja

Informacja o właściwej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Domaniewice,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1/lokalu wyborczego jest
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul. Główna 3, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Krępa,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Krępie, Krępa 25B, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości: Skaratki, Skaratki pod Las, Skaratki pod Rogóźno, Lisiewice Duże, Lisiewice Małe,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3/lokalu wyborczego jest
Szkoła Podstawowa w Skaratkach, Skaratki 44A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Stroniewice,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Stroniewicach, Stroniewice 35A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Strzebieszew,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Strzebieszewie, Strzebieszew 30A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Reczyce,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Reczycach, Reczyce 47A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Rogóźno,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Rogóźnie, Rogóźno 36A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Sapy,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Sapach, Sapy 38B, 99-434 Domaniewice

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 11 października 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 11 października 2023 roku o godz. 15:00 w GOK’u odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady LIV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Uchwały Nr LII/289/23 Rady Gminy Domaniewice z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach na realizację zadania pn. Remont dachu kruchty wraz ze ściennym gzymsem koronującym w kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024” – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa wyboru ławników na kadencję 2024-2027 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos