Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach PZDR – Łowicz zaprasza na szkolenia nt: “Program azotanowy” i “Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dofinansowanie do wapna”, które odbędą się dnia 09.11.2021r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.

INFORMACJA

W związku z wdrożeniem z dniem 7 listopada 2021r. nowych wzorów dowodów osobistych zawierających odciski palców, uprzejmie informuję o planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich MSW na dzień 5 listopada br. godz. 12:00 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z tym zostaje skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
(więcej…)

Informacja

Stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 82/21 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 29 września 202lr. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(więcej…)

Informacja Wójta Gminy Domaniewice

W związku z tym, iż w miesiącu październiku 2021 r. nie będzie sesji Rady Gminy Domaniewice Wójt Gminy Domaniewice informuje że losowanie nagród dla osób biorących udział w Gminnej loterii dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, o którym mowa w regulaminie tej loterii, odbędzie się na najbliższej sesji Rady Gminy, która jest planowana w miesiącu listopadzie 2021r.

(więcej…)

Złote Gody

W dniu 24 września 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie, na którym Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy. (więcej…)