Ogólnopolski Konkurs FLORIANY 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:
• promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
• nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
• propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej
II Ochrona środowiska i ekologia
III Edukacja
IV Sport, rekreacja i turystyka
V Kultura i tradycja
VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
ul. Oboźna 1,
00-340 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.
Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w sprzedaży końcowej

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) Gmina Domaniewice z dniem 17 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla), sortymentu i szacunkowej ilości:

– groszek –  18,5 tony

– kostka – 3 tony.

Cena 1 950,00 zł za 1 tonę (niezależnie od rodzaju)
Termin składania wniosków do 30 czerwca 2023 r.
Termin sprzedaży węgla do 31 lipca 2023 r. bądź do wyczerpania zapasów.

Brak limitu ilościowego przypadającego na gospodarstwo domowe – Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (3 tony) może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zakup węgla jest możliwy przez mieszkańców innych gmin, o ile do wniosku dołączą zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zakup paliwa stałego.

Nowy wniosek na zakup węgla w sprzedaży końcowej można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, lub za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Osoby, które złożą wniosek o zakup węgla i wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany, będą w kolejności złożenia wniosków telefonicznie informowane przez pracownika Urzędu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, sposobie dokonania opłaty i możliwości odbioru węgla we wskazanym składzie.

Aby zapewnić sprawny proces dystrybucji węgla, osoba powiadomiona o możliwości dokonania zakupu powinna dokonać płatności w terminie do 3 dni od otrzymania telefonicznej informacji w kasie Urzędu bądź przelewem na konto:

10 9288 1037 1980 0329 2000 0020.

Nowy wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego w sprzedaży końcowej dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Domaniewicach lub do pobrania poniżej.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w sprzedaży końcowej.pdf

„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” – ruszają zapisy na bezpłatne treningi

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Wszystkie chętne pełnoletnie panie mogą wziąć udział w blisko 4-godzinnym, bezpłatnym, praktycznym treningu z technik samoobrony, prowadzonym przez wykwalifikowanych żołnierzy – instruktorów.

Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

W czasie szkolenia ochotniczek, ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno – informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.

Informacji nt. projektu „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” udziela nieetatowy rzecznik prasowy OZ w Łodzi CWCR: por. Tomasz JÓŹWIAK (tel. 608 571 567/261 444 429;
e-mail: t.jozwiak@ron.mil.pl).

Lokalizacje szkoleń na terenie województwa łódzkiego:

* 27-28.05.2023r. – RADOMSKO;
* 17-18.06.2023r. – UNIEJÓW;
* 24-25.06.2023r. – SIERADZ;
* 08-09.07.2023r. – TOMASZÓW MAZOWIECKI;
* 22-23.07.2023r. – BRZEZINY;
* 05-06.08.2023r. – RAWA MAZOWIECKA;
* 19-20.08.2023r. – WIELUŃ.

Dla terminu 05-06.08.2023r. – RAWA MAZOWIECKA – zapisy prowadzi WCR w Skierniewicach
– Pani Malwina Szeliga (tel.504 402 293/727 028 154; e-mail: m.szeliga@ron.mil.pl )

Zakończenie inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”

W minionym tygodniu udało się ukończyć i odebrać pierwszą inwestycję realizowaną przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji w miejscowości Domaniewice wykonano następujące drogi:

  1. Przebudowę ul. Kościelnej o długości 900 m wraz z budową części chodnika.
  2. Budowę ulicy Rosiaka i części ulicy Cichociemnych o długości 350 m wraz z budową chodnika.

Wykonawcą robót była firma: DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa.

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.042.970,34 zł

Zapraszamy na webinarium pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF” oraz „Okazja czy oszustwo?”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF – zaplanowane na 18 maja br.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? – zaplanowane na 21 czerwca br.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Poniżej w załączniku szczegółowe programy tych wydarzeń:

UKNF Program_webinarium_CEDUR_dla_seniorów_18_05_2023 (1).pdf

UKNF Program_webinarium CEDUR_dla_seniorów_21_06_2023 (1).pdf

100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie

3 maja 2023 roku odbyła się podniosła uroczystość 100-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie. Jednostka OSP w Strzebieszewie powstała w 1923 r. i od tego momentu stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców swojej miejscowości oraz jej okolic. Jako pierwszy funkcję naczelnika straży objął Zuchora Józef. Kolejnym z założycieli i działaczy był Parys Jan, który pełnił w pierwszych latach wojny funkcje sołtysa. Zapamiętany od został za skuteczną obronę przed wywozem mieszkańców na przymusowe roboty do Niemiec. Pierwszym gospodarzem OSP był Kowalczyk Jan, jednak krótko pełnił tę funkcję – jego zastępcą został Szymczak Jan wieloletni działacz. Pierwsza remiza strażacka wybudowana została około 1931 roku.

Jubileusz 100-lecia stał się okazją do wspomnień na temat minionych wydarzeń związanych z Jednostką oraz do wręczenia zasłużonym druhom ochotnikom odznaczeń, wyróżnień
i medali:

-Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Łukasz Ruciński,
– Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Marcin Kantorek, Mateusz Kruk, Mateusz Wodzyński,
– Odznaki Za Wysługę Lat otrzymali m.in. Andrzej Stanisław Szymczak (65 lat służby), Henryk Pawłowicz (60 lat służby), Mieczysław Burzyński (55 lat służby), Kazimierz Kostrzewa i Jan Kuciński (odznaka za 50 lat służby), Mirosław Mrzygłód, Zbigniew Kruk, Jan Kostrzewa (odznaka za 45 lat służby).

W czasie uroczystości została również odsłonięta pamiątkowa tablica.
Okrągła, setna rocznica, zgromadziła na spotkaniu przedstawicieli władz parlamentarnych i lokalnych, druhów OSP oraz mieszkańców wsi Strzebieszew.

Obchody jubileuszowe były również okazją do przekazania wyrazów szacunku i uznania dla trudu, jaki ponieśli i wciąż ponoszą druhowie oraz społecznicy tej jednostki.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:
• w Szklarskiej Porębie – w terminie od 20 lipca do 9 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
• w Jedlcu – w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy).

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:
• w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2008–2016) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
• których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy / na wniosek (w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok) lub posiadające prawo do renty rodzinnej,
• samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie jest to warunek konieczny.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r.
Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (42) 665 07 29 i (42) 665 07 13.

Załącznik (plakat):

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników-2023.pdf