Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 22.12 (tj. piątek) Urząd Gminy w Domaniewicach będzie czynny do godziny 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 21 grudnia 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOK u odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LVI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 –podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Uchwały Nr LV/303/23 z dnia 1 grudnia 2023 roku Rady Gminy Domaniewice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024-2032– podjęcie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Domaniewice na 2024 rok – podjęcie uchwały:
   – przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
   – odczytanie opinii Komisji;
   – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
   – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
   – głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego – uroczystość złotych godów

Złote gody to jedna z najhuczniej obchodzonych rocznic małżeńskich. Uroczystość wręczenia medali w naszej gminie odbyła się 14 grudnia 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.

Odznaczenia w tym roku odebrali Państwo: Kazimiera i Wiesław Adachowie, Małgorzata i Jerzy Chaberowie, Marianna i Wiesław Kantorkowie, Helena i Zenon Kowalczykowie, Alina i Wiesław Kuśmierkowie, Danuta i Jan Kwestarzowie, Krystyna i Jan Kwestarzowie, Jadwiga i Eugeniusz Osówniakowie, Halina i Mieczysław Pawlatowie, Stanisława i Jerzy Politowie, Marianna i Jan Sumińscy, Mieczysława i Jan Sutowie, Teresa i Sylwester Sędzikowscy, Janina i Tadeusz Tomasikowie oraz Marianna i Adam Wójcikowie.

„Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć, wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie” – przytoczyła na wstępie, witając Gości, sekretarz gminy Marlena Różycka-Żak.

Następnie ciepłe słowa skierował do jubilatów Wójt Gminy Paweł Kwiatkowski:
„Wielce dostojni Jubilaci w życiu każdego człowieka są chwile szczególne. Najbliższe są te, które łączą się z naszym życiem osobistym. Wspomnienie o nich przeżywa się całym sercem i wraca do nich z ogromnym wzruszeniem. Niewątpliwie takim ważnym momentem była chwila, kiedy na waszej drodze pojawił się drugi człowiek, który stał się tym najbliższym”, tymi słowami rozpoczął uroczystość wójt gminy Paweł Kwiatkowski. – Minęło 50 lat od kiedy połączył Was los, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie sakramentalne „tak”. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście danego przyrzeczenia. Z tej pięknej okazji składam Wam gratulacje za chlubne przeżycie wspólnej drogi życia, za ofiarną miłość, za łzy smutku i radości. Niech nadchodzące lata życia będą dla Państwa pełne optymizmu i radości, niech upływają w spokoju w otoczeniu kochającej rodziny.”

Kolorytu całemu wydarzeniu dodała część artystyczna w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” oraz młodych artystów z Ogniska Muzycznego przy akompaniamencie pani Doroty Karpińskiej.

Wszystkie zaproszone pary opiewały tego dnia w uśmiech i optymizm, życząc sobie wzajemnie kolejnych takich okazji i wspólnych spotkań.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2023 roku

Gmina Domaniewice w 2023 roku realizuje zadanie pn.: „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 99 684,75 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 89 716,00 PLN w formie dotacji.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na ternie gminy Domaniewice.
W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z poszczególnych posesji do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.poz.797t.j.)

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 231,8250 Mg.

Załącznik: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2023 roku.pdf

RSI Łódzkie 2030+

📆 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego zapraszają na konferencję podsumowującą projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”

 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. w godzinach 9.30 -15.30
na 19 piętrze biurowca Hi Piotrkowska (ul. Piotrkowska 157a, Łódź).

Po serii owocnych spotkań konsultacyjnych, czas na przedstawienie wyników.

📊 Podczas wydarzenia nastąpi prezentacja „RSI Łódzkie 2030+” oraz podsumowanie konsultacji społecznych.

🤝 Planowany jest panel przedstawicieli regionów w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji oraz panel przedsiębiorców, dotyczący sposobów na implementację „RSI Łódzkie 2030+”.

🔗 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://form.typeform.com/to/pw76Im3K

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.innowacje.lodzkie.pl/post/konferencja-prezentuj%C4%85ca-rsi-%C5%82%C3%B3dzkie-2030-13-grudnia-w-%C5%82odzi

Mikołajki 2023 w Gminie Domaniewice

Z okazji Mikołajek w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach przedstawiony został spektakl oparty na motywach baśni Hansa Christiana Andersena pt. ,,KRYSZTAŁOWA KRÓLOWA ŚNIEGU”. Oczywiście nie mogło również w tym dniu zabraknąć najważniejszego gościa czyli …. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, który rozdał wszystkim przybyłym dzieciom świąteczne upominki. Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski dziękuje za tak liczne przybycie oraz pozdrawia już świątecznie wszystkie Dzieci z Gminy Domaniewice.

Projekt pn. ,,DOCIEPLENIE CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRONIEWICACH” zgłoszony przez Sołectwo Stroniewice

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Stroniewice w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,,DOCIEPLENIE CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRONIEWICACH, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu wykonano docieplenie ściany frontowej Świetlicy Wiejskiej w Stroniewicach wraz z elewacją.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Stroniewice w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Stroniewicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniewicach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wybór kolorystyki elewacji oraz prace porządkowe po wykonaniu docieplenia budynku.

Wójt Gminy  Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Stroniewice Pani Barbarze Białek i Radnemu Gminy Domaniewice Panu Ireneuszowi Kucińskiemu oraz Mieszkańcom Sołectwa Stroniewice.

Zdjęcia z realizacji projektu: