3 maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych w Polsce.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Na jej podstawie doszło do wielu zmian w ustroju politycznym i społecznym kraju. Konstytucja wprowadziła zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawo do własności, a także wprowadzała system trójpodziału władzy.

Była ona pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. 11 artykułów tego dokumentu wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto.

Stała się ukoronowaniem tego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.

Po zmianie ustroju w Polsce od 1990 r. święto Konstytucji 3 maja należy ponownie do najbardziej uroczyście obchodzonych świąt państwowych. To dzień ustawowo wolny od pracy. W tym roku jest to środa.

 

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dzień Flagi 2 maja to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowiono je bowiem w roku 2004, a upamiętnia historię polskich barw narodowych, symboli i tradycji patriotycznych. Święto przypomina również o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe mają swoje źródło w herbie Królestwa Polskiego i herbie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel polskiej flagi pochodzi od bieli orła stanowiącego godło Polski, i bieli Pogoni.

Na polskiej fladze biel znajduje się u góry, gdyż w naszej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Specjalną ustawę, dotyczącą barw polskiej flagi, podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 r.

Zazwyczaj tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne, choć nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w tym roku przypada na poniedziałek.

Wywieszenie flagi przez mieszkańców jest dobrowolne, trzeba pamiętać jednak o pewnych zasadach.

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy

Międzynarodowe święto Pracy obchodzone jest co roku 1 maja, a jego historia sięga końca XIX wieku. W 1884 roku w Chicago miała miejsce wielka manifestacja robotników, którzy domagali się skrócenia dnia pracy do 8 godzin. Demonstracja ta zakończyła się brutalnymi represjami ze strony policji, która otworzyła ogień do tłumu, zabijając kilku protestujących.

W odpowiedzi na to wydarzenie w 1889 roku zorganizowano w Paryżu Kongres Międzynarodówki, podczas którego uchwalono rezolucję wzywającą do ustanowienia międzynarodowego święta pracy, które miałoby upamiętniać walkę robotników o prawa pracownicze.

Święto Pracy w Polsce jest obchodzone od 1890 r., a świętem państwowym stało się w roku 1950.

Zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do wywieszenia w ten weekend biało-czerwonych flag. W ten sposób uczcijmy Święto Pracy, które podkreśla szczególną godność i znaczenie pracy, jej rolę w życiu człowieka, a także wartości, które pozwalają budować stosunki między ludźmi.

Uroczyste przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe

27 kwietnia na XLIX sesji Rady Gminy Domaniewice uhonorowano 35 sportowców i 2 trenerów z terenu naszej gminy, na co dzień związanych z klubem UKS Błyskawica. Przyznane nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym w czterech kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec oraz senior.

Wśród wyróżnionych 35 łyżwiarzy i lekkoatletów, aż 9 otrzymało tytuł stypendysty.

Doceniono również sportowców, za wkład który przyczynił się do zajęcia przez Łowicz, VI miejsca w kraju, podczas organizowanych „Czwartków Lekkoatletycznych”.

Stypendia sportowe zostały przyznane następującym osobom:
Artur Janicki, Julia Perzyńska, Wiktoria Konecka, Piotr Bagnowski, Kacper Grabowicz, Krystian Milczarek, Kacper Janasz, Artur Pawłowicz, Maja Zimna

Wyróżnienia zostały przyznane następującym osobom:
Bródka Zbigniew, Janicki Artur, Piotr Dąbrowski, Ryszard Wyszyński, Mateusz Gawroński, Jakub Pajak, Julia Perzyńska, Hanna Kobacka, Piotr Bagnowski, Kacper Grabowicz, Artur Pawełkowicz, Kacper Pawełkowicz, Nikola Radzikowska, Maja Gajda, Dominika Klimkiewicz, Wiktor Mroczkowski, Partyk Winiarski, Kacper Janasz, Wiktoria Konecka, Dawid Kowalczyk, Artur Pawłowicz, Ameli Kruk, Ola Koza, Krystyna Wyszyńska, Kacper Sztampke, Piotr Koper, Bartłomiej Zakrzewicz, Krystian Milczarek, Maja Rutkowska, Alicja Skowrońska, Paweł Zrazek, Maja Zimna, Piotr Dałek, Franciszek Janicki, Ines Sobczak

W szczególny sposób wyróżniona została działalność trenerska Magdaleny Ochmańskiej-Zrazek oraz Mieczysława Szymajdy.

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Przyswajanie nowych zachowań i dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne. Jeśli chcemy aby dzieci wykształciły w sobie taki zwyczaj, musimy dawać im przykład postawy i działania ekologicznego. W roku szkolnym 2022/23 ponownie powróciła akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – to już VII jej edycja.
Zachęcamy do udziału.

Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOKu odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XLIX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2023 rok – podjęcie uchwały.
  Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa rozpatrzenia skargi – podjęcie uchwały.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach za rok 2022.
 7. Wręczenie nagród dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos

Targi Rolne AGROTECHNIKA 2023 – ŁODR w Bratoszewicach zaprasza 22 i 23 kwietnia

Już w najbliższy weekend, 22 i 23 kwietnia, w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbędą się Targi Rolne AGROTECHNIKA.

Czeka na Państwa bogata oferta firm zaopatrujących rolnictwo w maszyny, urządzenia i środki do produkcji rolnej, a na kiermaszu ogrodniczym kolekcja roślin ozdobnych i użytkowych do ogrodu, na balkon i do domu.

Będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o tegorocznych, zmienionych warunkach przyznawania płatności bezpośrednich, uwzględniających tzw. rozszerzoną warunkowość i ekoschematy.

Targi Rolne AGROTECHNIKA 2023 - ŁODR w Bratoszewicach zaprasza serdecznie 22 i 23 kwietnia

Trenuj z wojskiem – Trenuj jak żołnierz

Rozpoczynamy kolejną wersję naszego programu „Trenuj z wojskiem”, tym razem pod nazwą „Trenuj jak żołnierz”. Jest to kolejna, rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników naszych – już trzech – edycji programu „Trenuj z wojskiem” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas inauguracji projektu.

13 kwietnia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej zainaugurował projekt szkoleń dla środowiska cywilnego „Trenuj jak żołnierz”. Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcą odbyć podstawowe wojskowe szkolenie i być przygotowanym, aby w razie zagrożenia bronić Ojczyzny.

„Sam się spotkałem z takim oczekiwaniem, że jednodniowe ośmiogodzinne szkolenie jest zbyt krótkie, ale jednocześnie ludzie, którzy pracują zawodowo nie są w stanie więcej czasu poświęcić np. poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową czy też poprzez służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. To patrioci, to ludzie poważni, odpowiedzialni (…) Dlatego specjalnie w odpowiedzi na przedstawione potrzeby sformowaliśmy tę nową wersję naszego programu”  – mówił szef MON.

W ramach „Trenuj jak żołnierz”, czyli rozszerzonej wersji projektu „Trenuj z wojskiem” każdy ochotnik może zgłosić się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które pozwoli zapoznać się z wojskiem i nabyć podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.

Program tych zajęć jest skoncentrowany na zdobyciu umiejętności praktycznych, umiejętności posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy medycznej, podstaw walki wręcz, również przetrwania w trudnych warunkach. To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową.  – zaznaczył wicepremier Błaszczak

Projekt będzie podzielony na 2 etapy – pierwszy to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, 6-7 i 13-14 maja, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje podzielone na dwa turnusy prowadzone w 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju: 16-29 lipca i 6-19 sierpnia.

Zależy nam, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych, żeby jak najwięcej osób wiedziało jak posługiwać się bronią, żeby jak najwięcej osób wiedziało jak zareagować w sytuacji trudnej, w sytuacji kryzysowej. To naprawdę opłaci się państwu polskiemu. – mówił minister.

Jednostki wojskowe zapewnią wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie, a każdy uczestnik otrzyma za szkolenie wynagrodzenie jako szeregowy żołnierz rezerwy czyli 130 zł za dzień szkolenia.
Zgłoszeń można będzie dokonywać poprzez wypełnienie krótkiego, intuicyjnego formularza na stronie internetowej lub bezpośredni kontakt z jednostką wojskową prowadzącą szkolenie.

Naszym hasłem jest „trzy razy o”. A więc: „otwartość w naborze” – bo też chciałbym bardzo mocno podkreślić, że internetowy nabór już rozpoczynamy. Zachęcam żeby zgłosić się na te zajęcia. „Otwartość w szkoleniu” – te punkty szkoleniowe są tak sformułowane, w odpowiedzi na największe oczekiwanie ze strony uczestniczących w szkoleniu „Trenuj z wojskiem”, a więc te punkty, które dziś również widzimy to są punkty, które cieszyły się największym zainteresowaniem, największym powodzeniem wśród ćwiczących. No i „otwartość na ludzi”. Dlatego sformowaliśmy ten program, dlatego sformowaliśmy właśnie taką ofertę. Zachęcam, zapraszam – naprawdę warto.  – podsumował wicepremier Mariusz Błaszczak

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne – a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Skierniewicach