Informacja

Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29.12 (tj. piątek)
Urząd Gminy w Domaniewicach będzie czynny do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Komunikat dotyczący wnioskowania o dowód osobisty

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 nastąpi całkowite zablokowanie przez Departament Spraw Obywatelskich MSWiA dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że w tym dniu od godz. 12.00 nie będzie możliwe składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez obywateli. Powyższa sytuacja wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty (zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. – M. P. poz. 1385).

W związku z powyższym osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach proszone są o dokonanie tych czynności do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 11:00.

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 22.12 (tj. piątek) Urząd Gminy w Domaniewicach będzie czynny do godziny 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 21 grudnia 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOK u odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LVI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 –podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Uchwały Nr LV/303/23 z dnia 1 grudnia 2023 roku Rady Gminy Domaniewice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024-2032– podjęcie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Domaniewice na 2024 rok – podjęcie uchwały:
   – przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
   – odczytanie opinii Komisji;
   – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
   – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
   – głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego – uroczystość złotych godów

Złote gody to jedna z najhuczniej obchodzonych rocznic małżeńskich. Uroczystość wręczenia medali w naszej gminie odbyła się 14 grudnia 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.

Odznaczenia w tym roku odebrali Państwo: Kazimiera i Wiesław Adachowie, Małgorzata i Jerzy Chaberowie, Marianna i Wiesław Kantorkowie, Helena i Zenon Kowalczykowie, Alina i Wiesław Kuśmierkowie, Danuta i Jan Kwestarzowie, Krystyna i Jan Kwestarzowie, Jadwiga i Eugeniusz Osówniakowie, Halina i Mieczysław Pawlatowie, Stanisława i Jerzy Politowie, Marianna i Jan Sumińscy, Mieczysława i Jan Sutowie, Teresa i Sylwester Sędzikowscy, Janina i Tadeusz Tomasikowie oraz Marianna i Adam Wójcikowie.

„Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć, wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie” – przytoczyła na wstępie, witając Gości, sekretarz gminy Marlena Różycka-Żak.

Następnie ciepłe słowa skierował do jubilatów Wójt Gminy Paweł Kwiatkowski:
„Wielce dostojni Jubilaci w życiu każdego człowieka są chwile szczególne. Najbliższe są te, które łączą się z naszym życiem osobistym. Wspomnienie o nich przeżywa się całym sercem i wraca do nich z ogromnym wzruszeniem. Niewątpliwie takim ważnym momentem była chwila, kiedy na waszej drodze pojawił się drugi człowiek, który stał się tym najbliższym”, tymi słowami rozpoczął uroczystość wójt gminy Paweł Kwiatkowski. – Minęło 50 lat od kiedy połączył Was los, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie sakramentalne „tak”. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście danego przyrzeczenia. Z tej pięknej okazji składam Wam gratulacje za chlubne przeżycie wspólnej drogi życia, za ofiarną miłość, za łzy smutku i radości. Niech nadchodzące lata życia będą dla Państwa pełne optymizmu i radości, niech upływają w spokoju w otoczeniu kochającej rodziny.”

Kolorytu całemu wydarzeniu dodała część artystyczna w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” oraz młodych artystów z Ogniska Muzycznego przy akompaniamencie pani Doroty Karpińskiej.

Wszystkie zaproszone pary opiewały tego dnia w uśmiech i optymizm, życząc sobie wzajemnie kolejnych takich okazji i wspólnych spotkań.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2023 roku

Gmina Domaniewice w 2023 roku realizuje zadanie pn.: „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 99 684,75 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 89 716,00 PLN w formie dotacji.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na ternie gminy Domaniewice.
W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z poszczególnych posesji do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.poz.797t.j.)

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 231,8250 Mg.

Załącznik: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2023 roku.pdf