Program 500+

images

W  dniu 18.04.2016r. pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podróżujący specjalnie oznaczonym 500+ Busem, odwiedzili Gminę Domaniewice w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej realizacji programu rządowego „Rodzina 500+”.

Na dzień 18.04.2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach wpłynęło łącznie 275 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 472 dzieci, w tym 12 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną.

 

Regulamin II Wiosennego Crossu Domaniewickiego 29 maja 2016 roku Pod Honorowym Patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

BanerWCDRegulamin II Wiosennego Crossu Domaniewickiego

29 maja 2016 roku

Pod Honorowym Patronatem

Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

 

 

 • Cel imprezy:
 • Popularyzacja sportów wytrzymałościowych wśród mieszkańców Gminy Domaniewice,
 • Rozpowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej na terenie Gminy Domaniewice,
 • Promocja Gminy Domaniewice.

 

 • Organizatorzy:
 • Gmina Domaniewice,
 • LUKS ASIK Domaniewice
 • Grupa Biegowa R-TEAM Łowicz,

 

 • Współorganizatorzy
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

 

 • Termin i miejsce:
 • 29 maja 2016 r. (niedziela) w godz. 900-1400,
 • Gimnazjum w Domaniewicach – biuro zawodów,
 • Boisko sportowe, droga przyległa do boiska i drogi leśne na terenie gminy.

 

 • Konkurencje:
 • Nordic-walking – dystans 5 km,
 • Bieg przełajowy – dystans 5 km,
 • Duathlon – dystans: bieg 7 km, rower 14 km, bieg 3 km.

 

 • Trasa konkurencji:
 • Nawierzchnia gruntowa – drogi leśne (trasa pofałdowana) – 98%,
 • Nawierzchnia asfaltowa – 1%,
 • Nawierzchnia szutrowa – 1%.

 

 • Warunki uczestnictwa:
 • Dokonanie rejestracji przez Internet pod adresem:

 

www.zapisy.inessport.pl

 

do dnia 20 maja 2016 r, ewentualnie w biurze zawodów w godz. 830 – 945,

 • Dokonanie opłaty startowej,
 • Ukończenie 16 lat do dnia 29 maja 2016 r. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
  w zawodach wyłącznie z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 1
  do Regulaminu,
 • Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów,
 • Odebranie numeru startowego w biurze zawodów – za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia,
 • Przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału zawodach lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach
  na własną odpowiedzialność.
 • W duathlonie zawodnicy startują na sprawnych rowerach i w kasku sztywnym,
 • Start z przypiętym numerem startowym do koszulki z przodu na klatce piersiowej
  (w duathlonie dodatkowo numer przymocowany do kierownicy roweru),
 • Przestrzeganie regulaminu zawodów,
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawodów – załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 • Termin zgłoszeń:
 • Zgłoszenia przez Internet do 20 maja 2016 r.,
 • Dokonanie opłaty startowej w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia przez Internet – brak opłaty startowej po upływie w/w terminu skutkuje usunięciem zgłoszenia,
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może być przeniesione na innego zawodnika.

 

 • Wpisowe:
 • Do 30 kwietnia 2016 r. – 20 złotych,
 • Od 1 do 20 maja – 30 złotych,
 • W dniu zawodów 40 zł,

 

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu
  w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Wpisowe za marsz/bieg/duathlon można również opłacić w dniu imprezy w biurze zawodów.

 

 • Pomiar czasu:
 • pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta w konkurencji
  Nordic Walking i Bieg Przełajowy oraz do koszulki w konkurencji Duathlon,
 • w konkurencji Duathlon chip będzie umieszczony w numerze startowym,
 • brak prawidłowo zamontowanego chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie,

 

 

 • Klasyfikacja:
 • Do 35 lat kobiet w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Do 35 lat mężczyzn w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Powyżej 35 lat kobiet w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Powyżej 35 lat mężczyzn w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Najlepsza Domaniewiczanka w poszczególnych konkurencjach – statuetka,
 • Najlepszy Domaniewiczanin w poszczególnych konkurencjach – statuetka.

 

 

 

 • Imprezy towarzyszące:
 • bieg na 60 m dla dzieci do 5 lat,
 • bieg na 100 m dla dzieci od 6 do 7 lat
 • bieg na 200 m dla dzieci od 8 do 10 lat,
 • bieg na 400 m dla dzieci od 11 do 13 lat,
 • bieg na 800 m dla dzieci od 14 do 16 lat.

 

Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w trakcie trwania głównych konkurencji.

Zapisy na biegi dla dzieci w dniu zawodów.

 

 

 • Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną (ratownik medyczny) w trakcie trwania zawodów,
 • W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz depozyt na terenie Sali sportowej Gimnazjum w Domaniewicach,
 • W ramach wpisowego organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, gorący posiłek
  i wspaniałą atmosferę. Po zakończeniu dekoracji losowanie atrakcyjnych nagród wśród uczestników Nordic Walking, Biegu Przełajowego i Duathlonu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie rozgrywanych konkurencji powstałe z winy uczestników,
 • Pisemne protesty można zgłaszać po zakończeniu konkurencji do sędziego głównego zawodów,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

 

 

 • Dodatkowe informacje:

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg zawodów:

 • Ernest Polit – 507 056 146
 • Arkadiusz Stajuda – 505 020 358

 

 

 • Program zawodów:

830 – 945 – otwarcie biura zawodów (wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń, weryfikacja list startowych) ewentualne zapisy,

950 – otwarcie zawodów przez Wójta Domaniewic,

955 – powitanie zawodników i gości przez Zbigniewa Bródkę,

1000 – przypomnienie zasad rozgrywania konkurencji zawartych w regulaminie,

1005 – start konkurencji Nordic Walking,

1045 – zakończenie konkurencji Nordic Walking – ostatni zawodnik,

1050 – start konkurencji Bieg Przełajowy,

1115 – odprawa techniczna uczestników Duathlonu,

1125 – zakończenie konkurencji Bieg Przełajowy – ostatni zawodnik,

1130 – start konkurencji Duathlon,

1330 – zakończenie konkurencji Duathlon – ostatni zawodnik,

1345 – ogłoszenie wyników konkurencji – wręczenie pucharów,

1355 – losowanie nagród,

1400 – zakończenie zawodów przez Wójta Domaniewic.

 

 

                                                                                               Organizatorzy

Twórcze Domaniewice

Twórcze Domaniewice.

Mlodosc jest w nas-45Projekt „Przystanek Twórczość’ realizowany był przez nieformalną grupę seniorów „Młodość jest w nas” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaniewicach. Celem projektu była aktywizacja i rozwój pasji, zainteresowań osób starszych poprzez udział w warsztatach plastycznych i teatralnych oraz zwiększenie integracji środowiska lokalnego poprzez wspólne działanie przy odnawianiu przystanku autobusowego.

W projekcie zrealizowano następujące działania:
1. warsztaty filcowania- „Filcowanie obrazka- filcem malowane”,”Filcowanie małych form
przestrzennych- kwiaty” zrealizowane pod kierunkiem p. Bożeny Justyny z Pracowni Działań Twórczych w Łodzi. 15 seniorów poznało techniki pracy filcem oraz wykonało 15 obrazków i 15 form przestrzennych- kwiatów”;
2. warsztaty ceramiki- „Tworzenie miseczki, kubka, małych form biżuterii” zrealizowane pod kierunkiem p. Bożeny Justyny z Pracowni Działań Twórczych w Łodzi. Seniorzy wykonali około 50 różnych prac ceramicznych, poznali techniki pracy z gliną, szkliwienia i wypalania. Wytwory beneficjentów zostały wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach i można je było podziwiać przez cały czas trwania projektu. Z wystawą tą też zapoznali się uczestnicy „Domaniewickiego Forum Lokalnego”, który odbył się w naszym ośrodku w dn. 25 września 2015 roku.
3. warsztaty teatralne- prowadzone przez trenerkę, p. Katarzynę Kuropatwę- Pik, gdzie uczestnicy poznali techniki pracy z ciałem, emisji głosu i dykcji oraz wyrażania emocji.
4. wycieczka do Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi- ms2- połączony z warsztatami dla 27 osób, które przybliżyły seniorom sztukę współczesną;
5. akcja „Przystanek od(nowa)- wspólne, międzypokoleniowe odnawianie przystanku autobusowego w Domaniewicach z zastosowaniem oryginalnych technik plastycznych, przystanek stał się wizytówką naszej miejscowości, przyciągnął uwagę mieszkańców i przyjezdnych. W odnawianiu przystanku wzięło udział 22 seniorów oraz 6 uczennic Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach. Uczestnicy akcji wygładzili niedoskonałości na ścianach przystanku, wykonali zagruntowanie, pomalowali budynek, a następnie go ozdobili ludowymi motywami łowickimi. Akcja Przystanek od(nowa) zintegrowała bardzo mocno naszych beneficjentów oraz odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności. Udało nam się pozyskać wielu sojuszników, którzy pomogli nam w realizacji zaplanowanych działań, między innymi: Wójta Gminy Domaniewice, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaniewicach oraz Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach. Na zakończenie projektu beneficjenci spotkali się we własnym gronie na imprezie podsumowującej projekt przede wszystkim po to, aby podzielić się wrażeniami z zakończonego projektu oraz ocenić zrealizowane działania. Efekty projektu zostały także przedstawione szerokiemu odbiorcy podczas 20 Gminnego Dnia Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. Zaprezentowano podczas imprezy prezentację złożoną ze zdjęć wykonanych podczas projektu, złożono podziękowania osobom, które wspierały grupę podczas realizacji działań.
Korzyści wynikające z realizacji projektu „Przystanek Twórczość”:
– integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
– poszerzenie zaufania społecznego,
– wzmocnienie współpracy i solidarności lokalnej,
– mieszkańcy zauważyli, że wspólne działanie przynosi efekty i daje radość,
– seniorzy poszerzyli swoje zainteresowania,
– wspólnie odnowiono przystanek autobusowy, nadano nowy wymiar przestrzeni publicznej, miejsce brzydkie stało się piękne i przyjazne.

http://dzialajlokalnie.polcentrum.pl/tworcze-domaniewice/#more-2061

 

 

Program 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przyznawane jest na dzieci  do dnia ukończenia przez  nie 18. roku życia.   Pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy 30 września 2017r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

(więcej…)

Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
–  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
–  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
–  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
–  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
–  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
–  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
–  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
–  estetyka gospodarstw.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Domaniewice

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3
ust. 3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) oraz § 4 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLII 243/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia
30 września 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje „Wieloletniego programu współpracy
na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice.

§ 2 . Przedmiotem konsultacji jest projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

1. Konsultacje zostaną  przeprowadzone w formie protokołowanego otwartego spotkania
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością wyrażenia opinii i wnoszenia uwag w trakcie spotkania do protokołu i na piśmie  do czasu jego zakończenia .

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 29 października 2015 r.  w  Urzędzie Gminy  Domaniewice pokój nr. 13  o godz.13°°.

§ 3. Wyniki konsultacji zawierające  zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz
ze stanowiskiem Wójta  z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nie uwzględnienia, zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy  w Domaniewicach.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu   na liczbę podmiotów biorących udział
w spotkaniu.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Domaniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.