„Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego”

Uprzejmie informuję, że w 2016r.na terenie powiatu łowickiego trwa realizacja programu zdrowotnego pn. „Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych  z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego”. Program w całości jest finansowany ze środków budżetu         Samorządu Województwa Łódzkiego.

Podejmowane działania kierowane są do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, którzy posiadają ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej i dotyczą pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, poprzez usunięcie lub ograniczenie procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom i postępowaniu choroby, przywracanie sprawności ruchowej pacjentów, zwalczanie bólu, zwiększanie siły mięśniowej i zakresu ruchu, przywracanie prawidłowych nawyków ruchowych, poprawa dostępności do usług rehabilitacyjnych.                   Aby skorzystać z programów wystarczy zapisać się na wizytę w wybranej placówce.                                 Badania wykonywane są bezpłatnie.

W załączeniu informacja na temat miejsc realizacji programów.                           Więcej informacji na stronie  www.profilaktyka.lodzkie.pl.

                                                                               Krzysztof Figat

                                                                                     Starosta Łowicki

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE

 

W związku z realizacją zadania pt. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie geodezyjnym Gminy Domaniewice, informuję, że na terenie Gminy Domaniewice odbędzie się taksacja terenowa lasów w terminie od 15 maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolska akcja przewidziana dla zaprezentowania w atrakcyjny sposób inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu z pieniędzy unijnych. W województwie łódzkim przyjmuje ona szczególny wymiar ze względu na rozmach przedsięwzięcia. Tak będzie i w tym roku.

Wydarzenie zapowiedzieli w ogrodzie przy Pałacu Herbsta – notabene odremontowanego dzięki środkom z UE – główni organizatorzy tegorocznych Dni Otwartych. Marszałkowi województwa łódzkiego Witoldowi Stępniowi towarzyszyli włodarze trzech miast wspierających akcję: prezydent Kutna Zbigniew Burzyński, prezydent Radomska Jarosław Ferenc i burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński. Obecny był również Tomasz Koprowski – dyrektor do spraw marketingu Skry Bełchatów, bo siatkarze tego klubu będą odgrywać w tegorocznych Dniach Otwartych dużą rolę. Ale po kolei…

Od 12 do 15 maja w całym województwie ponad 62 beneficjentów otworzy swoje projekty dla odwiedzających. – Zapraszamy całe rodziny do zwiedzania atrakcji i oceny tego, co zostało wykonane w ostatnich latach z wykorzystaniem pieniędzy unijnych – zapraszał marszałek Witold Stępień.
Województwo Łódzkie, włączając się do tej ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Rozwoju organizuje też trzy duże wydarzenia plenerowe: 13 maja w Kutnie, 14 maja w Aleksandrowie Łódzkim i 15 maja w Radomsku. Miłośnicy sportu będą mogli wziąć udział w meczu pokazowym z siatkarzami PGE Skry Bełchatów. W Kutnie z siatkarzami zagrają m.in. koszykarze Polfarmeksu – czołowej drużyny ekstraklasy. Wszędzie czekać będą atrakcje dla kinomanów – odbędą się pokazy kina niemego z muzyką na żywo. W Kutnie będzie można zobaczyć film „Mania” z 1918 r. z Polą Negri, w Aleksandrowie Łódzkim „Metropolis” z 1927 r., a w Radomsku „Nosferatu” z 1922 r. Do wszystkich filmów podkład muzyczny na żywo zapewni grupa Czerwie. Mapę wszystkich wydarzeń można znaleźć na stronie www.dniotwarte.eu. Wstęp na nie będzie bezpłatny.

Ministerstwo Rozwoju doceniając zaplanowane w naszym regionie wydarzenia wytypowało województwo łódzkie, jako jedną z pięciu lokalizacji w Polsce, gdzie odbędzie się specjalna gra terenowa. Zabawa przeprowadzona zostanie w Kutnie 13 maja. Do wygrania będzie wycieczka do Brukseli!

Inne atrakcje zorganizowane przez beneficjentów, to m.in.:
– za darmo zwiedzimy ekspozycję Gigantów Mocy w Bełchatowie. Odbędą się tam pokazy naukowe, questing (gra terenowa związana z naukowymi zagadkami), warsztaty Kimishibai (sztuka opowiadania bajek), pokazy robotów;
– w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w gminie Nowosolna zostanie zorganizowany mini rajd po terenie parku, zakończony ogniskiem. Odbędą się tam też warsztaty artystyczne, malarskie, tkackie, ceramiczne – z elementami ekologii i turystyki;
– w kilku centrach kultury, muzeach, teatrach czy też ośrodkach sportowych w regionie łódzkim będą przygotowane dla mieszkańców zniżki nawet do 50 proc. na przedstawienia, wystawy czy skorzystanie z zajęć fitness oraz wejścia na basen.

Program 500+

images

W  dniu 18.04.2016r. pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podróżujący specjalnie oznaczonym 500+ Busem, odwiedzili Gminę Domaniewice w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej realizacji programu rządowego „Rodzina 500+”.

Na dzień 18.04.2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach wpłynęło łącznie 275 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 472 dzieci, w tym 12 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną.

 

Regulamin II Wiosennego Crossu Domaniewickiego 29 maja 2016 roku Pod Honorowym Patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

BanerWCDRegulamin II Wiosennego Crossu Domaniewickiego

29 maja 2016 roku

Pod Honorowym Patronatem

Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

 

 

 • Cel imprezy:
 • Popularyzacja sportów wytrzymałościowych wśród mieszkańców Gminy Domaniewice,
 • Rozpowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej na terenie Gminy Domaniewice,
 • Promocja Gminy Domaniewice.

 

 • Organizatorzy:
 • Gmina Domaniewice,
 • LUKS ASIK Domaniewice
 • Grupa Biegowa R-TEAM Łowicz,

 

 • Współorganizatorzy
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

 

 • Termin i miejsce:
 • 29 maja 2016 r. (niedziela) w godz. 900-1400,
 • Gimnazjum w Domaniewicach – biuro zawodów,
 • Boisko sportowe, droga przyległa do boiska i drogi leśne na terenie gminy.

 

 • Konkurencje:
 • Nordic-walking – dystans 5 km,
 • Bieg przełajowy – dystans 5 km,
 • Duathlon – dystans: bieg 7 km, rower 14 km, bieg 3 km.

 

 • Trasa konkurencji:
 • Nawierzchnia gruntowa – drogi leśne (trasa pofałdowana) – 98%,
 • Nawierzchnia asfaltowa – 1%,
 • Nawierzchnia szutrowa – 1%.

 

 • Warunki uczestnictwa:
 • Dokonanie rejestracji przez Internet pod adresem:

 

www.zapisy.inessport.pl

 

do dnia 20 maja 2016 r, ewentualnie w biurze zawodów w godz. 830 – 945,

 • Dokonanie opłaty startowej,
 • Ukończenie 16 lat do dnia 29 maja 2016 r. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
  w zawodach wyłącznie z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 1
  do Regulaminu,
 • Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów,
 • Odebranie numeru startowego w biurze zawodów – za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia,
 • Przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału zawodach lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach
  na własną odpowiedzialność.
 • W duathlonie zawodnicy startują na sprawnych rowerach i w kasku sztywnym,
 • Start z przypiętym numerem startowym do koszulki z przodu na klatce piersiowej
  (w duathlonie dodatkowo numer przymocowany do kierownicy roweru),
 • Przestrzeganie regulaminu zawodów,
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawodów – załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 • Termin zgłoszeń:
 • Zgłoszenia przez Internet do 20 maja 2016 r.,
 • Dokonanie opłaty startowej w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia przez Internet – brak opłaty startowej po upływie w/w terminu skutkuje usunięciem zgłoszenia,
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może być przeniesione na innego zawodnika.

 

 • Wpisowe:
 • Do 30 kwietnia 2016 r. – 20 złotych,
 • Od 1 do 20 maja – 30 złotych,
 • W dniu zawodów 40 zł,

 

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu
  w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Wpisowe za marsz/bieg/duathlon można również opłacić w dniu imprezy w biurze zawodów.

 

 • Pomiar czasu:
 • pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta w konkurencji
  Nordic Walking i Bieg Przełajowy oraz do koszulki w konkurencji Duathlon,
 • w konkurencji Duathlon chip będzie umieszczony w numerze startowym,
 • brak prawidłowo zamontowanego chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie,

 

 

 • Klasyfikacja:
 • Do 35 lat kobiet w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Do 35 lat mężczyzn w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Powyżej 35 lat kobiet w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Powyżej 35 lat mężczyzn w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Najlepsza Domaniewiczanka w poszczególnych konkurencjach – statuetka,
 • Najlepszy Domaniewiczanin w poszczególnych konkurencjach – statuetka.

 

 

 

 • Imprezy towarzyszące:
 • bieg na 60 m dla dzieci do 5 lat,
 • bieg na 100 m dla dzieci od 6 do 7 lat
 • bieg na 200 m dla dzieci od 8 do 10 lat,
 • bieg na 400 m dla dzieci od 11 do 13 lat,
 • bieg na 800 m dla dzieci od 14 do 16 lat.

 

Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w trakcie trwania głównych konkurencji.

Zapisy na biegi dla dzieci w dniu zawodów.

 

 

 • Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną (ratownik medyczny) w trakcie trwania zawodów,
 • W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz depozyt na terenie Sali sportowej Gimnazjum w Domaniewicach,
 • W ramach wpisowego organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, gorący posiłek
  i wspaniałą atmosferę. Po zakończeniu dekoracji losowanie atrakcyjnych nagród wśród uczestników Nordic Walking, Biegu Przełajowego i Duathlonu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie rozgrywanych konkurencji powstałe z winy uczestników,
 • Pisemne protesty można zgłaszać po zakończeniu konkurencji do sędziego głównego zawodów,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

 

 

 • Dodatkowe informacje:

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg zawodów:

 • Ernest Polit – 507 056 146
 • Arkadiusz Stajuda – 505 020 358

 

 

 • Program zawodów:

830 – 945 – otwarcie biura zawodów (wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń, weryfikacja list startowych) ewentualne zapisy,

950 – otwarcie zawodów przez Wójta Domaniewic,

955 – powitanie zawodników i gości przez Zbigniewa Bródkę,

1000 – przypomnienie zasad rozgrywania konkurencji zawartych w regulaminie,

1005 – start konkurencji Nordic Walking,

1045 – zakończenie konkurencji Nordic Walking – ostatni zawodnik,

1050 – start konkurencji Bieg Przełajowy,

1115 – odprawa techniczna uczestników Duathlonu,

1125 – zakończenie konkurencji Bieg Przełajowy – ostatni zawodnik,

1130 – start konkurencji Duathlon,

1330 – zakończenie konkurencji Duathlon – ostatni zawodnik,

1345 – ogłoszenie wyników konkurencji – wręczenie pucharów,

1355 – losowanie nagród,

1400 – zakończenie zawodów przez Wójta Domaniewic.

 

 

                                                                                               Organizatorzy