Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Zielone logo ZUS

ZUS organizuje „Weekend dla Ukrainy”

Szanowni Państwo,

w I Oddziale ZUS w Łodzi oraz terenowych jednostkach będziemy obsługiwali obywateli Ukrainy przebywających na terenie kraju 26 i 27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 15:00

  • – I Oddział ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2
  • – II Inspektorat w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11
  • – Inspektorat w Zgierzu, ul. Chopina 5
  • – Inspektorat w Kutnie, ul. Jagiełły 12

Dodatkowo, do Państwa dyspozycji będą również placówki:

  • – 26 marca – Biuro Terenowe w Łęczycy, ul. Zachodnia 8
  • – 27 marca – Inspektorat w Łowiczu, ul. Kaliska 8,
    Biuro Terenowe w Brzezinach, ul. Głowackiego 43

Zachęcamy również do skorzystania z Infolinii czynnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

Pytania o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy można kierować także na adres: UA@zus.pl

Załączniki:

Weekend dla Ukrainy – plakat

Weekend dla Ukrainy – informacja

Pomoc dla Ukrainy

Komunikat

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłożenia jego wypłaty, wszystkie osoby, które zapewniły bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą obiegać się o świadczenie w kwocie 40 zł za osobę.

Świadczenie takie będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony i jest wypłacone z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniewice, ul. Główna 2
Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie urzędu lub do pobrania poniżej:
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

WAŻNE!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdziwe informacje.

 

Załączniki w wersji aktywnej:
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy_e

Załacznik_do_wniosku_o_świadczenie_pieniężne_e

Zielone logo ZUS

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС.
Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.
Хто може скласти заяву про допомогу для родини
Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:
• Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,
• Має легальне перебування в Польщі,
• Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.
• Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.
Важливо!
Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися в Польщі.
Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на території Польщі.
Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.
Яку допомогу для родини можна отримати від ЗУС
• 500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі (допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)
Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.
• 500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).
Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.
• 400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:
• Першу і єдину дитину в сім’ї,
• Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,
• На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців, на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забралиодним платежем належної суми.
Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних няньок.
Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.
• 300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий Старт, так зване 300+).
Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.
Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:
• Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,
• Електронна адреса особи,
• Польський номер телефону,
• Номер банківського рахунку в Польщі.
Подати заявку на отримання допомоги по догляду за дитиною можна лише в електронному вигляді. Подавати всі заявки можна через ПУЕ ЗУС. На сайті www.zus.pl

Ми допоможемо Вам надіслати заяву на отримання пільги в Інспекції ZUS в Ловичі на вул. Каліска 8, цокольний поверх, службове приміщення в робочі години:
– понеділок 8.00 – 17.00
– вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 15.00.

Як отримати номер PESEL

Нагадуємо, що прийнятий Сеймом Закон про допомогу українцям гарантує біженцям від війни законність перебування в Польщі на 18 місяців. Згідно з ним, українці, які перетнули польський кордон після вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву на отримання номера PESEL. Це дає вам доступ до багатьох послуг, у тому числі юридичної та медичної допомоги, ведення бізнесу.

Заявку на PESEL може подати кожен, хто прибув до Польщі пiсля 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями. Форму заявки (двомовна: українсько-польська або російсько-польська) можна знайти за посиланням: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html?fbclid=IwAR1IIrg556kmF2ss71kRiTaBYMadjDx9dbc03KydddHj3xZ9xg27chxQJ2g

Його також можна отримати безпосередньо в міському ужендi в Domaniewice, ul. Główna 2.

Заява повинна включати, серед іншого, ім’я та прізвище, дата та місце народження, країна народження та громадянство, дата в’їзду до Польщі, український iдентифiкаційний номер (за наявності у заявника). Щоб додатково отримати довірений профіль (profil zaufany), необхідно також вказати контактні дані: адресу електронної пошти та номер телефону.

Під час подачі заявки необхідно також пред’явити посвідчення особи з фотографією, що дозволяє ідентифікувати заявника. Для осіб віком до 18 років – також документ, що підтверджує народження. Ви також можете пред’явити документ, визнаний недійсним. У разі відсутності документів вам доведеться подавати декларацію під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень. При подачі заяви знімаються відбитки пальців (у осiб старших 12 років). Для заяви також потрібнi фото.

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлюють на підставі декларації. Заяву від імені дитини може подати один із батьків, опікун, тимчасовий піклувальник, призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Послуга безкоштовна. Заявник отримає роздруківку, яка підтверджує, що номер PESEL присвоєно. Процедура присвоєння одного номера PESEL зі збором відбитків пальців може тривати до 30-40 хвилин, тому наберіться терпіння.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach, ul. Główna 2.
Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.
Ośrodek czynny w godzinach:
poniedziałek – piątek : 8:00 – 16:00
 
Wszelakie pytania dotyczące wniosków prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach, nr telefonu 46 830-17-71
 

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.
W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
1 imię (imiona) i nazwisko;
2 datę urodzenia;
3 obywatelstwo;
4 płeć;
5 rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6 serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7 informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8 adres pobytu;
9 dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10 numer PESEL
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
——————————————————
Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.
Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.
ЗАЯВУ СЛІД ЗАПОВНИТИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.
Брак даних неприпустимий. Всі поля необхідно заповнити.
Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
Дані, які потрібно внести в заявку:
1 ім’я (імена) та прізвище;
2 дата народження;
3 громадянство;
4 стать;
5 вид документа, за яким перетнули кордон;
6 серія та номер документа, за яким перетнули кордон;
7 відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
8 адреса проживання;
9 контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;
10 номер PESEL
Правова основа
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Заявки можна подати в Гмінному центрі соціального забезпечення в Доманевіце, вул. Основний 2. Заява має бути подана особисто та підписана від руки. Центр працює в такі години: Понеділок – п’ятниця: 8:00 – 16:00.

Załącznik:

WZOR_WNIOSKU_O_SWIADCZENIE_JEDNORAZOWE_UA