Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach działa od 17 września 1987 roku.

Swoją siedzibę ma w wielofunkcyjnym budynku wraz z Bankiem Spółdzielczym, Urzędem Pocztowo-Telekomunikacyjnym oraz Gminną Biblioteką Publiczną. Jego dyrektorem od 1991  do 2016 roku była Barbara Szymajda. Obecnie funkcję dyrektora sprawuje Edyta Baleja.

W 1991 roku Gminny Ośrodek Kultury został połączony z Gminną Biblioteką Publiczną i otrzymał nazwę Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, a od 1 lipca 2002 roku powrócił ponownie do nazwy Gminny Ośrodek Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, naukowych, kulturalnych i rozrywkowych mieszkańców, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej tematyce m.in. kulturalnej i rozrywkowej.

W Gminnym Ośrodku Kultury znajdują się:

Biblioteka – zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 132 m2. Jedno pomieszczenie zajmuje wypożyczalnia, drugie czytelnia, a najmniejsze jest przeznaczone na pokój administracyjny. W bibliotece czytelnicy wypożyczają książki na zasadzie wolnego dostępu do półek.

ZPiT „Kalina” – powstał w październiku 1989 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.

Kółko plastyczne – na zajęciach realizowane są prace plastyczne w następujących technikach: rysunek i malarstwo, garncarstwo, rzeźba, witraż oraz kwiaty bibułowe i inne ozdoby ludowe.

GOK Domaniewice