Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
–  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
–  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
–  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
–  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
–  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
–  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
–  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
–  estetyka gospodarstw.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.