3 maja 2023 roku odbyła się podniosła uroczystość 100-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie. Jednostka OSP w Strzebieszewie powstała w 1923 r. i od tego momentu stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców swojej miejscowości oraz jej okolic. Jako pierwszy funkcję naczelnika straży objął Zuchora Józef. Kolejnym z założycieli i działaczy był Parys Jan, który pełnił w pierwszych latach wojny funkcje sołtysa. Zapamiętany od został za skuteczną obronę przed wywozem mieszkańców na przymusowe roboty do Niemiec. Pierwszym gospodarzem OSP był Kowalczyk Jan, jednak krótko pełnił tę funkcję – jego zastępcą został Szymczak Jan wieloletni działacz. Pierwsza remiza strażacka wybudowana została około 1931 roku.

Jubileusz 100-lecia stał się okazją do wspomnień na temat minionych wydarzeń związanych z Jednostką oraz do wręczenia zasłużonym druhom ochotnikom odznaczeń, wyróżnień
i medali:

-Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Łukasz Ruciński,
– Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Marcin Kantorek, Mateusz Kruk, Mateusz Wodzyński,
– Odznaki Za Wysługę Lat otrzymali m.in. Andrzej Stanisław Szymczak (65 lat służby), Henryk Pawłowicz (60 lat służby), Mieczysław Burzyński (55 lat służby), Kazimierz Kostrzewa i Jan Kuciński (odznaka za 50 lat służby), Mirosław Mrzygłód, Zbigniew Kruk, Jan Kostrzewa (odznaka za 45 lat służby).

W czasie uroczystości została również odsłonięta pamiątkowa tablica.
Okrągła, setna rocznica, zgromadziła na spotkaniu przedstawicieli władz parlamentarnych i lokalnych, druhów OSP oraz mieszkańców wsi Strzebieszew.

Obchody jubileuszowe były również okazją do przekazania wyrazów szacunku i uznania dla trudu, jaki ponieśli i wciąż ponoszą druhowie oraz społecznicy tej jednostki.