W dniu 04.11.2021r. Gmina Domaniewice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dotację na zadanie pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice ” na kwotę 34.650,00 zł. netto.

Ogólna wartość zadania wynosiła 38.570,00 zł netto.

Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Domaniewice.

W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 t.j.).

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 110,58 Mg.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [pdf]