INFORMACJA

Wójt Gminy Domaniewice informuje o możliwości uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne.
Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2022 roku
Spółka może otrzymać dotacje celowe z budżetu gminy Domaniewice na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń do wysokości 30.000,00 zł.
Wnioski należy składać zgodnie z Uchwałą Nr XV/105/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
(Dz.Urz.Woj.Łódz.poz.3001/2020 z dnia 29.05.2020).

Informuje o możliwości uzyskania dotacji.pdf