Domaniewice, dnia 08.05.2020r.

Komunikat

w sprawie poboru II raty podatków lokalnych za 2020 rok

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronowirus SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy informujemy, że raty podatku należy wpłacać:

na konto bankowe Gminy 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty podatku będzie można dokonać u sołtysa w miejscach przez nich wyznaczonych.

Dodatkowo informujemy, że wpłaty w Kasie Urzędu Gminy będą przyjmowane w godzinach 9.00 -13.00 w dniach 11 -15 maja 2020 r.

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                Paweł Kwiatkowski