Apel o zwiększenia nadzoru nad psami

DO MIESZKAŃCÓW

GMINY DOMANIEWICE

W związku ze skargami mieszkańców zwracam się z prośbą o zwiększenie nadzoru nad wolno biegającymi psami, które są zagrożeniem dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci, zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców, w celu zwiększenia nadzoru nad psami i nie dopuszczanie do wychodzenia ich poza posesje bądź gospodarstwo bez opieki.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt

„ Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez   oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”

 i „ Zakaz o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście”.

Osoby utrzymujące psy, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone.

W myśl art. 37 ust.1 w/w ustawy  nie sprawowanie należytego nadzoru właściciela nad psem może powodować ukaranie karą grzywny.

Paweł Kwiatkowski

Wójt Gminy Domaniewice

KRUS zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.

Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Domaniewice i Wójta Gminy Domaniewice

Wyniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Domaniewice:

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Domaniewice.pdf

 

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Domaniewice”

Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 13 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Wyniki w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy Domaniewice

Sołectwo na plus oraz Infrastruktura sołecka na plus na rok 2024

Wspaniałe informacje dla Naszych Sołtysów przy okazji Waszego Święta „Dnia Sołtysa”

Gmina Domaniewice w dniu dzisiejszym otrzymała informację, że w ramach naboru „Sołectwo na plus 2024” wszystkie 4 złożone zgłoszenia przez Sołectwa z naszej Gminy otrzymały wysoką ocenę merytoryczną i znalazły się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Oto lista projektów pozytywnie ocenionych:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Domaniewice (wartość dofinansowania 15.000,00 zł)
2. Odnowienie sali świetlicy wiejskiej w Rogóźnie (wartość dofinansowania 15.000,00 zł)
3. Modernizacja placu zabaw oraz odnowienie części budynku Świetlicy Wiejskiej w Stroniewicach (wartość dofinansowania 15.000,00 zł)
4. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie (wartość dofinansowania 15.000,00 zł).

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy również informację, że w ramach drugiego naboru „Infrastruktura sołecka na plus” na rok 2024 zgłoszenie złożone przez Sołectwo Reczyce, także otrzymało wysoką ocenę merytoryczną i znalazło się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Reczycach” opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł.

Gratulujemy Sołtysom za pomysłowość i dziękujemy za zaangażowanie.

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29 marca (tj. piątek)
Urząd Gminy w Domaniewicach będzie czynny do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.