Zakład Ubezpieczeń Społecznych I oddział w Łodzi wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi, zapraszają na dyżur telefoniczny dla emerytów, rencistów i pozostałych świadczeniobiorców, którzy choć raz w ubiegłym roku pobrali świadczenie z ZUS i otrzymają w związku z tym od Zakładu deklaracje podatkowe PIT 40 A, PIT 11 A lub PIT 11 – za 2020 r.

Dyżur odbędzie się 18 lutego w godzinach od 11:00 do 13:00.

Pod numerem telefonu:
• 42 638 24 00, dyżur będzie pełnił ekspert ZUS,
• 723 985 606 – ekspert KAS.

W czasie dyżuru eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

– co zrobić jeśli otrzymaliśmy PIT 11A i chcemy skorzystać z odliczenia od podatku,
– czy w przypadku otrzymania PIT 40A, musimy składać zeznanie podatkowe,
– gdzie i kiedy zgłosić się po duplikat PIT-u ,
– w jaki sposób zostanie rozliczona niedopłata czy nadpłata podatku.