Gmina Domaniewice w ramach drugiej Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dwa dofinansowania na:

  1. Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny (wartość dofinansowania 4.500.000,00 zł)
  2. Modernizację dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew (wartość dofinansowania 3.705.000,00 zł)

Łączna pula otrzymanych środków to aż 8.205.000,00 zł

Oficjalne przyznanie środków nastąpiło w dniu 30.05.2022 r. na konferencji prasowej przy drodze wojewódzkiej nr 704 (odcinek Wrzeczko-Łyszkowice), gdzie osobiście Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczył dofinansowania samorządowcom z powiatu łowickiego w tym również Gminie Domaniewice.

Cieszymy się bardzo, że obydwa wnioski Gminy Domaniewice zostały pozytywnie ocenione.