Informacja

Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż od dnia 20 czerwca 2023 roku na terenie gminy Domaniewice rozpoczną prace osoby dostarczające druki zgłoszeń dot. wyposażenia posesji w zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wypełnienie i dostarczenie zgłoszenia jest obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce został nałożony obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy, iż godnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.