Wójt Gminy Domaniewice informuje, że na terenie naszej gminy potwierdzone zostało przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wystąpienie suszy rolniczej.

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Wnioski w aplikacji można składać do dnia 15 października 2023 roku.

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji gminnej w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (do czasu zbioru plonu) nie później jednak niż do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poniżej druki:

  1. Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.docx
  2. Oświadczenie nr 1.xlsx
  3. Oświadczenie nr 1.xlsx

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Złożenie wniosku w formie papierowej nie zwalnia Rolnika z obowiązku złożenia wniosku w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Domaniewicach  pod numerem telefonu – 46 830 17 75.