SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz wielokrotne sygnalizowanie problemów dotyczących wałęsających się psów przypominamy ich właścicielom o tym, że:

  • – wszystkie psy bez względu na ich wielkość, rasę i agresywność muszą być trzymane w sposób nie zagrażający osobom trzecim;
  • – podwórko musi być zabezpieczone w taki sposób, aby wydostanie się psa nie było w ogóle możliwe;
  • – na terenie ogólnodostępnym pies może przebywać tylko w obecności właściciela, który jest w stanie zapanować nad jego zachowaniem.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad zagrożone jest konsekwencjami prawnymi wynikającymi z kodeksu wykroczeń:

  • – 77§1 KW – niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, grzywna w drodze mandatu od 50 zł do 250 zł;
  • – 77§2 KW – niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, grzywna w drodze mandatu 500 zł.

PRZYPOMINAJĄC POWYŻSZE PRZEPISY NASZĄ INTENCJĄ NIE JEST KARANIE MIESZKAŃCÓW, ALE ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I UNIKNIĘCIE EWENTUALNYCH TRAGEDII.