Informacja

Informujemy, iż Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 253/22 z dnia 31 marca 2022r. projekt pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice”, złożony przez Gminę Domaniewice został umieszczony na piątej pozycji Listy rezerwowej projektów w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Wobec powyższego, w momencie uwolnienia się środków finansowych w ramach konkursu, przedmiotowy projekt będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania.