Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w nowym, bezpłatnym cyklu spotkań informacyjnych pn.

„Innowacyjne Łódzkie – szansa dla firm w programie Horyzont Europa”. Celem planowanego cyklu spotkań jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami uczestnictwa i finansowania projektów w ramach programu ramowego Horyzont Europa, a tym samym zachęcenie ich do aplikowania o środki w ogłoszonych naborach.

Pierwsze spotkanie będzie obejmować przedstawienie zasad realizacji projektów w programie Horyzont Europa na przykładzie konkursów w zakresie infrastruktury badawczej oraz eic pathfinder.

Spotkanie będzie realizowane w formule online i odbędzie się:
26 kwietnia 2023 roku w godz. 10:00 – 12.00 (rekrutacja do 24.04.2023 r.)
– organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

Link do rekrutacji:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5918-webinarium-pn-innowacyjne-lodzkie-szansa-dla-firm-w-programie-horyzont-europa