Domaniewice, dn. 29.04.2020r.

 

Mieszkańcy Gminy Domaniewice

 

Z uwagi na długotrwały brak opadów atmosferycznych powodujący wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych zwracam się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody.

Jednocześnie przypominam, iż pobór wody z wodociągów gminnych winien służyć zaspokojeniu potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców i zwierząt gospodarskich.

Wykorzystanie wody do innych celów (w tym podlewania ogródków i zraszania trawników , podlewania upraw rolnych czy napełnianie basenów) jest niewłaściwe i może spowodować konieczność ograniczenia dostaw wody.

 

 

Wójt Gminy Domaniewice

                                                                                                                      Paweł Kwiatkowski