Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że SUW w Reczycach został wyłączony z powodu wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli.

Sieć wodociągowa w Reczycach została przyłączona do SUW w Domaniewicach.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W chwili obecnej woda w wodociągu Reczyce nadaje się do spożycia.

Załącznik:

Decyzja PPIS.SHŚ/HK.9020.70.12.2022.KS woda Gm. Domaniewice.pdf