Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniu 21 października 2021 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 18 do 22 października 2021 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji – idei pozasądowego rozwiązywania sporów. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
W ramach tej inicjatywy w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dyżurować będą mediatorzy:

18 października 2021r. – Pan Marcin Fastyn od godz. 12.00 do godz. 13.00

19 października 2021r. –Pan Łukasz Kazłowski od godz. 14.00 do 15.00 ,

21 października 2021r. – Pan Marcin Świeszkowski od godz. 11.00 do godz. 12.00