I N F O R M A C J A

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym, które uległy wypadkom drogowym oraz zwierzętom bezdomnym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia realizowane jest przez Wójta, poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii posiadającym prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewnia niezbędną całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną.

Zadanie to realizuje Przychodnia TOMVET – PSIAKOWO s.c Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31.(nr tel. 46 837 35 24, 601 303 395).