O G Ł O S Z E N I E

———————————

Poszukujemy do dzierżawy lub zakupu grunty rolne o powierzchni od 2 ha do bez ograniczeń na terenie całego kraju pod farmy fotowoltaiczne.

Energy Group DRF Sp. z o.o.

Menadżer OZE

Kazimierz Sobolewski

Tel. 692 551 862

e-mail: szczecinek.biuro@interia.pl