INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie naszego kraju.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwraca się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku odnalezienia padłego ptactwa dzikiego, bądź przyzagrodowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zachowanie szczególnej czujności i przywiązywanie dużej wagi do bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, by zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa grypy ptaków.

W szczególności zaleca:

zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem innych zwierząt, zwłaszcza dzikiego ptactwa

utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki

zabezpieczenie paszy, wody oraz słomy do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego ptactwa

jeśli miało się kontakt w ciągu 72 h z ptactwem dzikim(np. polowania na ptactwo łowne) – nie wykonywać czynności związanych z obsługą drobiu

nie wnosić na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku powiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów:

– zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe(drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i/lub skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności.

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                         Paweł Kwiatkowski

Domaniewice, dnia 15.12.2020r.