Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na Państwa stronie, w mediach społecznościowych oraz przesłanie drogą mailową do zainteresowanych osób informacji o trwającej rekrutacji do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą.
Poniżej przesyłamy proponowaną treść wiadomości wraz z linkiem do strony www. W załączeniu znajdą Państwo broszurę informacyjną opisującą działalność programu, grafikę reklamową oraz ulotkę dotyczącą rekrutacji.
Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie wiadomości, w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku
Zespół Programu Administracja pod kontrolą
Rekrutacja do Szkoły Liderów

Szkoła Liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Program składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz spotkaniach mentoringowych.

Co oferujemy?

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Oprócz weekendowych zjazdów uczestnicy wybierają mentorów, którzy towarzyszą im przez cały czas trwania szkolenia. W trakcie zajęć mentoringowych kursanci Szkoły Liderów doskonalą praktyczne umiejętności sporządzania wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w prowadzeniu działalności strażniczej.

Małe grupy zajęciowe zapewniają zindywidualizowane podejście do każdego kursanta. Dodatkowo, uczestnicy mogą spróbować sił w organizowanych w trakcie Programu konkursach,
a także mają możliwość publikacji własnych tekstów na stronie www.administracjapodkontrola.pl

Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów.

W tym roku do udziału w Programie zaprosimy 40 osób.

Jak aplikować?

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych.

Na zgłoszenia czekamy do 9 lutego 2021 roku.

 Kogo poszukujemy?
  • osób zaangażowanych lokalnie,
  • zainteresowanych działalnością kontrolną i strażniczą,
  • aktywistów i członków organizacji pozarządowych,
  • zaangażowanych społecznie studentów prawa i administracji.

Szkoła Liderów
Administracja pod kontrolą