Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że w związku z panującą w kraju sytuacją epidemii wywołanej wirusem COVID – 19 oraz znacznymi ograniczeniami w możliwościach i zasadności kontaktu ze służbami i instytucjami zajmującymi się pomocą osobom wobec których stosowana jest przemoc domowa, zgłoszeń przypadków wskazujących na stosowanie przemocy domowej można dokonywać telefonicznie pod nr 46/ 838-36-41 lub 733 322 302 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Informacje dotyczące zjawiska przemocy domowej można także zgłaszać drogą e-mail na adres gopsdomaniewice@poczta.onet.pl a także w formie pisemnej wrzucając informację w zaklejonej kopercie z dopiskiem Interdyscyplinarny Zespół Działający na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach.

Psycholog prowadzący Punkt Konsultacyjno-Wspierający w Domaniewicach dostępny jest obecnie wyłącznie w formie telefonicznej pod nr 609 568 973 – we wtorki w godz. 13.00 – 18.00.

Ponadto przypominamy, że w sytuacjach doznawania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci i osób chorych i słabych, należy dzwonić pod numer alarmowy 112, zgłosić problem policji.

W przypadku zetknięcia się z problemem przemocy można także korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com/. Aplikacja ta umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, zawiera także informacje mogące być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy

najbliżej miejsca zamieszkania.

PORADNIA E-MAILOWA

Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

116 111 – Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo.

Na jaki temat można porozmawiać lub napisać?

-skontaktuj się w chwili, gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne lub sprawia Ci kłopot,

– możesz porozmawiać o przyjaźni, miłości, kontaktach z rodzicami, czy problemach w szkole,

– czujesz złość, smutek, zniechęcenie, żal – podziel się tym, co właśnie przeżywasz,

– dojrzewasz i masz związane z tym pytania,

– doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji,

– jest jakiś inny problem, którym chcesz się podzielić.

Telefon 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 – 2:00, można także zarejestrować się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail.

Zasady ABCD funkcjonowania Telefonu 116 111:

Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.

Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Chętnie – konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.

Dyskretnie – wszystko, o czym powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami 116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym.