Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie naszego kraju, szczególnie w województwie łódzkim- powiat sieradzki, nowe ognisko u kaczek.. W związku z powyższym istnieje konieczność zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, które aktualnie zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków. Po analizie przypadków choroby u dzikich ptaków ustalono, że obecnie najczęściej wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdza się u łabędzi, gęsi gęgaw, kaczek krzyżówek, świstunów występujących na całym terytorium Polski. Aktualnie ptaki migrują i roznoszą wirusa wśród miejscowej populacji ptaków.

PISMO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOWICZU [PDF]