OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 40
w Domaniewicach
z dnia 4 września 2023 roku

Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 40 w Domaniewicach zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 40 w Domaniewicach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych:
1. Józef Jan Kolec ,Okręg Wyborczy Nr 40
2. Roman Paweł Wodzyński, Okręg Wyborczy Nr 40

Załącznik:

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 40 w Domaniewicach z dnia 4 września 2023 roku.pdf