Informacja

MIESZKAŃCY UL. SZEROKIE POLE W DOMANIEWICACH

Wójt Gminy Domaniewice zwołuje zebranie wiejskie właścicieli nieruchomości przy ul. Szerokie Pole w Domaniewicach w sprawie planowanego projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Zebranie odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy w Domaniewicach ul. Główna 2, pokój nr 13.

Wójt Gminy Domaniewice

 /-/ Paweł Kwiatkowski