LOGO_1

Podsumowanie projektu „Razem młodzi i starsi – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczyce” realizowanego w miejscowości Reczyce współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem projektu było, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz promowanie regionu na terenie Sołectwa Reczyce.

Projekt był realizowany w okresie lipiec – wrzesień. W ramach przedsięwzięcia plac przy Świetlicy został uporządkowany oraz wyrównany. Została zakupiona altana wraz ze stołem i ławkami teren pod altaną utwardzono oraz ułożono kostkę brukową. Mieszkańcy angażując się nieodpłatnie własnymi siłami  ułożyli krawężniki w miejscu nasadzeń, rozłożyli agrowłókninę antychwastową  pod nasadzenia następnie wykonali nasadzenia krzewów, na koniec z został wysypany kamień pod krzewy.  Na obszarze wokół altany została zasiana trawa. Mieszkańcy korzystali z własnego sprzętu jaki posiadają w swoich gospodarstwach.

Projekt zakończyła impreza zorganizowana w dniu 28 września 2019 r. przez mieszkańców ze współudziałem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Panów z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Wspólne biesiadowanie miało na celu integrację społeczna oraz promowanie regionu.  Był poczęstunek dla Gości oraz wiele atrakcji dla dzieci min. animacje, konkursy, zabawy na dmuchańcach, malowanie twarzy oraz występ artysty cyrkowego.

Całość projektu pozwolił stworzyć miejsce do wspólnego wypoczynku oraz dała możliwość na częstsze wspólne spotkania mieszkańców Sołectw Reczyce.

1
2
3
4
5
6a7
8
9
10
12
11
13