Pozyskanie drewna na zasadzie samowyrobu

W nawiązaniu do pisma ZG.801.5.2022 z dnia 27-09-2022r. z Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie,  informujemy, że w celu zabezpieczenia potrzeb na drewno opałowe społeczności lokalnej istnieje możliwość odpłatnego pozyskania drewna na zasadzie samowyrobu w lasach nadleśnictwa, po uprzednim skontaktowaniu się z miejscowym leśniczym.

Nadleśnictwo Kutno
Chrosno 13, 99-306 Łanięta
tel. 24 356 73 75