W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, lub za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Zgodnie z projektem ww. ustawy zakup ten będzie podzielony na dwie transze:
• max. 1,5 tony do końca 2022 r.
• oraz 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Gmina, realizując zadanie, jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub do pobrania poniżej:

Załącznik:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla.pdf