Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa na dyżur telefoniczny pt. „Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”  odbędzie się:

8 września  (środa) od 10:00 do 12:00  pod numerem tel. 42 638 23 21.

Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Wiedzę o nich należy przekazywać już od najmłodszych lat. Dlatego też, od wielu lat ZUS realizuje projekty edukacyjne na różnych szczeblach edukacji.  W trakcie realizacji naszych projektów oferujemy szkołom opiekę merytoryczną  w trakcie realizacji projektów i bezpłatne materiały dla nauczycieli  oraz uczniów.

Podczas dyżuru opowiemy o:

  • – „Projekcie z ZUS” realizowanym w szkołach podstawowych,
  • – „Lekcjach z ZUS” realizowanych w  szkołach ponadpodstawowych,
  • – Olimpiadzie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • – „Akademii Ubezpieczeń Społecznych” realizowanej na uczelniach wyższych,
  • – jakie korzyści niesie udział w naszych projektach edukacyjnych,
  • – w jaki sposób szkoły mogą przystąpić projektu,
  • – kiedy mogą się Państwo umówić na lekcje instruktażowe w ramach ww. projektów z naszym koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegóły pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/dyzur-telefoniczny-projekty-edukacyjne-zus/4183932