Wójt Gminy Domaniewice informuje, że z dniem 30.11.2022 r. upływa termin składania wniosków o dodatek węglowy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) wprowadzono przepis na podstawie którego, gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem, będzie możliwe przyznanie dodatku węglowego, pod warunkiem ustalenia do dnia 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w ODRĘBNYCH LOKALACH.

Informujemy, że w przypadku, kiedy pod jednym adresem zamieszkuje więcej, niż jedno gospodarstwo domowe i nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, a wcześniej dodatek w związku z tym faktem nie został przyznany, wniosek o dodatek węglowy można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach w pokoju nr 6. Przyznanie dodatku węglowego może nastąpić w takim przypadku wyłącznie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu przez organ, faktu zamieszkiwania wnioskodawcy w odrębnym lokalu.

Załącznik:

Informacja – z dniem 30.11.2022 r. upływa termin składania wniosków o dodatek węglowy.pdf