W związku z potrzebą wygospodarowania większej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na cele rehabilitacyjne oraz dostosowania jej do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, Gmina Domaniewice wyremontowała pomieszczenia na II piętrze w budynku znajdującym się przy ul. Głównej 9 (siedziba Ośrodka Zdrowia) i przekazała je Spółce MC MEDICAL, która uruchomiła już rehabilitację. Pomieszczenia po byłej rehabilitacji zostaną przeznaczone na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego w Gminie Domaniewice.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.