Uwaga! Ważny Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w dniu 27.12.2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 28/2021 z dnia 23.12.2021 r. określające nakazy i zakazy związane z utrzymaniem drobiu na terenie województwa łódzkiego. Osobom utrzymującym drób nakazuje się:
– utrzymywanie drobiu w zamknięciu,
– informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu,
oraz zakazuje się:
– utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu,
– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.

ROZPORZĄDZENIE NR 282021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO [pdf]