Informacja

Zwołuje się zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów do samorządów mieszkańców wsi na terenie gminy Domaniewice. Zebrania wiejskie odbędą się w terminach i miejscach podanych poniżej.

Terminy i miejsca wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Domaniewice w 2024 roku

Załącznik: Zarządzenie nr 49/24 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do samorządów wiejskich na terenie gminy Domaniewice.pdf