Informacja

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 12 czerwca 2023 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  • Wnioskodawca – Stowarzyszenie „Aktywny Senior” Domaniewice, ul. Główna 3
  • Tytuł zadania – „Choćbyś miał i ze 100 lat, ruszaj z nami w świat”
  • Kwota dofinansowania – 10.000 zł

Załącznik:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf