W minionym tygodniu udało się ukończyć i odebrać pierwszą inwestycję realizowaną przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji w miejscowości Domaniewice wykonano następujące drogi:

  1. Przebudowę ul. Kościelnej o długości 900 m wraz z budową części chodnika.
  2. Budowę ulicy Rosiaka i części ulicy Cichociemnych o długości 350 m wraz z budową chodnika.

Wykonawcą robót była firma: DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa.

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.042.970,34 zł